top of page

INFORMACJAW związku z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż od dnia 15 września 2020 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Michała Naczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą "Gabinet Psychologiczny Michał Naczyński":

 

1. Administratorem danych osobowych jest Michał Naczyńsi prowadzący działalność gospodarczą "Gabinet Psychologiczny Michał Naczyński", NIP 6423225672, kontakt przez e-mail: naczynski.m@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:

 

  • celów określonych w art. 4 ustawy z dnia 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

  • w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);

  • dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane/udostępniane organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w przypadku zwrócenia się o wydanie imiennej faktury – biuru rachunkowemu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia kontaktu.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Dla celów dowodowych proszę o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, lecz niezbędna do wykonania usługi psychologicznej. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne dla wykonania usługi, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto gromadzimy adres protokołu internetowego (IP) używany do podłączenia komputera do Internetu; informacje o komputerze i połączeniu. Możemy używać narzędzi programowych do pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, długości wizyt na niektórych stronach, informacji o interakcjach ze stroną i metod używanych do przeglądania poza stroną. Gromadzimy również dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, komunikację).

Dane nieosobowe i osobę są gromadzone w celu:

  • świadczenia i obsługi usług;

  • aby móc kontaktować się z klientami za pomocą formularzy kontaktowych;

  • aby tworzyć zagregowane dane statystyczne w celu ulepszania wyglądu i budowy strony;

  • aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com zapewnia platformę internetową, przechowywanie danych za pośrednictwem pamięci masowej. Wix.com przechowuje dane na bezpiecznych serwerach.

bottom of page