top of page

Diagnoza dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna to pierwszy krok do zrozumienia trudności w funkcjonowaniu dziecka i rodziny.

Standardowe etapy diagnozy opisane są poniżej. Mogą być one dostosowywane do potrzeb danej rodziny i dziecka, ale także rozszerzane o dodatkowe obszary.

Diagnozę psychologiczną warto przeprowadzić, aby:

  • rozpoznać czy dziecko spełnia kryteria zaburzeń rozwoju lub zaburzeń psychicznych;

  • zrozumieć co podtrzymuje trudności w funkcjonowaniu dziecka;

  • znaleźć obszary, które wymagają poprawy, pracy nad nimi;

  • dobrać zalecenia, formy dostosowań w pracy edukacyjnej i wychowawczej;

  • wskazać obszary i kierunki pracy psychoterapeutycznej.

Ankieta.

Przed pierwszą wizytą w gabinecie należy on-line wypełnić dwie ankiety kierowane do rodziców. Pierwsza z nich dotyczy ogólnej sytuacji rodzinnej, zdrowia dziecka/nastolatka, pozwala pokazać jak wygląda codzienne życie rodziny. Druga z nich dotyczy najpowszechniejszych objawów zaburzeń psychicznych i rozwojowych. Wypełnienie obu ankiet ułatwia proces diagnozy i przyspiesza go.

2

Pogłębienie wywiadu w gabinecie.

Wspólna rozmowa rodziców razem z nastolatkiem lub samych (w przypadku dzieci do 12 r.ż.). Ma na celu dopytanie o wybrane odpowiedzi z ankiet, uszczegółowienie obrazu objawów, itp.

Czas trwania: 0,5-1h.

3

Diagnoza dziecka/nastolatka.

Diagnoza z dzieckiem/nastolatkiem odbywa się indywidualnie, bez udziału rodziców. Polega na zebraniu wywiadu w rozmowie, a także na badaniu z wykorzystaniem testów psychologicznych (gdzie dziecko/nastolatek wykonuje pewne zadania lub odpowiada na pytania w kwestionariuszu). Przede wszystkim ten etap ma odpowiedzieć na pytanie, czy trudności dziecka/nastolatka spełniają kryteria zaburzeń psychicznych, określić których.

Czas trwania: 2h.

4

Diagnoza systemu rodzinnego.

Dzieci i młodzież nie funkcjonują w próżni. Każdego dnia przebywają w domu, w szkole, na podwórku. Ważne jest to, jakie są osoby, które na co dzień spędzają z nimi czas, jak reagują na wzloty i upadki. Z tego powodu rodzice także biorą udział w diagnozie podstawowych cech i kompetencji.

Czas trwania: 2h.

5

Podsumowanie, omówienie opinii.

Każda diagnoza kończy się wydaniem opinii, omówieniem jej oraz zaleceń i wskazań do dalszego kontynuowania pracy nad poprawą funkcjonowania dziecka/nastolatka. Odbywa się to podczas około 1h spotkania. To spotkanie odbywa się najwcześniej tydzień po ostatnim spotkaniu diagnostycznym.

6

Moduły dodatkowe

Różne są potrzeby, dla których rodzice zgłaszają się z dziećmi i młodzieżą. Z tego powodu może istnieć konieczność rozszerzenia standardowego procesu diagnozy o dodatkowe moduły: 

  • Diagnoza mechanizmów podtrzymujących trudności dziecka/nastolatka. Oparta głównie na wywiadzie, analizie zachowań, myśli, emocji. Czas: 2h.

  • Wywiad rozwojowy z rodzicem w kierunku spektrum autyzmu u dziecka. Czas: 2h.

  • Diagnoza dziecka/nastolatka - dodatkowy obszar. Czas: do 2h.

Organizacja
i koszt

Diagnozy odbywają się wyłącznie w godzinach dopołudniowych. Omówienie wyników lub odrębna konsultacja z rodzicami może się odbyć po południu.

Koszt diagnozy:

  • Podstawowe 5 etapów: 1200,00 zł.

  • Każde dodatkowe spotkanie w ramach modułu 6: 200,00 zł.

bottom of page