top of page

Współpraca

Osoby, instytucje i organizacje zainteresowane współpracą zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Mam doświadczenie prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Wielokrotnie miałem okazję organizować konferencje lub brać w nich czynny udział. Współpracowałem przy projektach na rzecz lokalnej społeczności.

Wybrane zrealizowane projekty:

​- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII;

- psychoedukacja nauczycieli w obszarach przemocy rówieśniczej, spektrum autyzmu;

- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców nt. zmian rozwojowych u młodszych dzieci szkolnych;

- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców nt. dojrzewania i seksualności dzieci i młodzieży;

- prelekcje nt. pomocy psychologicznej w systemie oświaty;

- warsztaty psychoedukacyjne dot. stresu dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;

- szkolenia dotyczące stresu i traumy.

bottom of page